Avtaletekst per 30.09.2023


Hva som leveres

Dette er en smtp-tjeneste med norske mailservere som er beregnet å være oppe 24/7. Tjenesten kan brukes til å sende ut nyhetsbrev, sende kontaktskjema fra websider, ordrer fra nettbutikker eller i andre situasjoner hvor man trenger sende e-post på en sikker og pålitelig måte. Tjenesten blir aktivt overvåket av Webspesialisten og du får tilgang til support døgnet rundt.

Ved bestilling blir det opprettet en egen bruker og passord på en av våre unike mailservere. Sammen med hostname til serveren legges dette inn i kundens applikasjon slik at denne kan sende ut e-post via vår infrastruktur - med spf godkjenning.

Kundens plikter og ansvar

Kunden plikter å ikke benytte tjenesten til utsending av såkalt spam eller uønsket e-post. Dette er e-post hvor brukeren ikke aktivt har gitt samtykke til mottak av e-post. Ved gjentatte klager eller grove overtramp vil tjenesten kunne bli stengt uten varsel. Kunden plikter å følge GDPR-regelverket. Det innebærer blant annet å slette data på forspørsel og ikke lagre mer data enn nødvendig.

Leverandørs ansvar

Tjenesten skal være oppe 24/7 eller så nær som mulig. Leverandør har ytelses og oppetidsmåling som vil varsle kritisk personell ved eventuelle feil på mailserver. Ved oppetid under 99,9% kan kunden kreve inneværende kvartal tilbakebetalt.

Oppbevaring av data og GDPR

Leverandør skal ikke lagre data unødvendig og på forespørsel fra Kunde skal kontoen slettes. Det samme skal skje innen 3 måneders etter tjenestens opphør hvis oppsagt tjeneste. Data som logges er emnefeltet på mail, IP-adresse på mailserver, mottaker, avsender, tidspunkt og meta-felt som er vanlig i en e-post (ikke sensitivt). Vi kan ikke se hovedinnehold i mailene, dette lagres ikke (såkalt mail-body).

Alt av logger roteres, slik at det til enhver tid er maks 90 dagers historikk lagret før loggene er slettet.