Avtaletekst per 30.09.2023


Hva som leveres

Skyserver er en tjeneste som driftes på en virtuell server - en server som deles med mange andre. Tjenesten driftes/hostes her i Norge i et norskt datasenter. Leverandøren bistår med feilsøking og hjelp til bruk. Leverandør bistår Kunden opp mot tredjepartsleverandører etter beste evne.

Kundens plikter og ansvar

Kunden plikter å ikke benytte tjenesten til utsending av såkalt spam eller uønsket e-post. Ved gjentatte klager eller grover overtramp vil kundens konto kunne bli stengt uten nærmere varsel. Kunden plikter å følge GDPR-regelverket og vil holdes ansvarlig for økonomiske omkostninger som påføres leverandør hvis dette skyldes kundens bruk av webhotellet. GRPR-innebærer blant personvernhensyn knyttet til å slette data på forspørsel og ikke lagre mer persondata enn nødvendig.

Tjenesten kan ikke brukes til oppbevaring av vanlige filer (musikkfiler, dokumenter og lignende) som ikke er ment å være på web. Hensikten med denne bestemmelsen er å unngå å bruke webhotellet som en filserver. Dette ødelegger for alle som bruker VPS slik det er ment å brukes: For ulike webtjenester og programmer.

Kunden plikter å ikke holde Leveradør ansvarlig for Kundens egen bruk av server - ei heller når Leverandør opererer på vegne av Kunden. Feil kan skje den beste og i et samdrift-system kan misforståelser og feil oppsto. Kunden plikter videre å ikke holde Leverandøren ansvarlig for datatap.

Leverandørs ansvar

Tjenesten skal være oppe 24/7 eller så nær som mulig. Leverandør har ytelses og oppetidsmåling som vil varsle kritisk personell ved eventuelle feil. Ved oppetid under 99,9% kan kunden kreve inneværende tilbakebetalt månedsbeløp.

Leverandør skal ikke lagre data unødvendig og på forespørsel fra Kunde skal kontoen slettes. Det samme skal skje innen 3 måneders etter tjenestens opphør hvis oppsagt tjeneste.

Taushetsplikt

Leverandør har taushetsplikt for alt som denne kommer over på server, med mindre det er begrunnet mistanke om kriminelle forhold eller dom som pålegger Leverandør innsyn/uthenting av data.

Bindingstid

Cloud Server innebærer ikke bindingstid utover fakturert periode. Det vil si, dersom det er utstedt faktura for neste måned, så må måneden betales i sin helhet dersom kunden ikke kan vise til at oppsigelsen var sendt inn før fakturering skjedde.