Avtaletekst per 23.06.2024


Hva som leveres

Programvaren vi bruker er åpen kildekode med Samba og vi har tilpasset den til norske forhold og egen integrasjon mot kontrollpanel. Tjeneste driftes på en server som driftes/hostes fra datasenter her i Norge/Oslo. Leverandøren bistår med feilsøking og hjelp til bruk. Kunden får tilgang til sine egne og eventuelle delte filer på tvers av ansatte i bedriften.

Webspesialisten optimaliserer løsningen med filserver i tråd med økte krav til ytelse og versjoner.

Kundens plikter og ansvar

Kunden plikter å følge GDPR-regelverket. GRPR-innebærer blant personvernhensyn knyttet til å slette data på forspørsel og ikke lagre mer persondata enn nødvendig.

Det skal ikke lagres copyright-materialer eller filer/innhold som krenker tredjeparts rettigheter på noen måte. Eksempler på dette er lydfiler, bilder og annet som man ikke selv eier/har rettighet til å dele eller lagre.

Kunden plikter å ikke holde Leveradør ansvarlig for Kundens egen bruk av server - ei heller når Leverandør opererer på vegne av Kunden. Feil kan skje den beste og i et samdrift-system kan misforståelser og feil oppsto. Kunden plikter videre å ikke holde Leverandøren ansvarlig for datatap.

Leverandørs ansvar

Tjenesten skal være oppe 24/7 eller så nær som mulig. Leverandør har ytelses og oppetidsmåling som vil varsle kritisk personell ved eventuelle feil. Ved oppetid under 99,9% kan kunden kreve inneværende tilbakebetalt månedsbeløp.

Leverandør skal ikke lagre data unødvendig og på forespørsel fra Kunde skal kontoen slettes. Det samme skal skje innen 3 måneders etter tjenestens opphør hvis oppsagt tjeneste.

Leverandør forbeholder seg retten til å stenge konto og i ytterste konsekvens slette data der hvor det ikke oppnåes kontakt med kunde og hvor regning forblir ubetalt over lang tid. Det skal være forsøkt å nå kunden over en periode på minst 30 dager etter forfall før konto stenges og ytterligere tiltak vurderes.

Taushetsplikt

Leverandør har taushetsplikt for alt som denne kommer over på server, med mindre det er begrunnet mistanke om kriminelle forhold eller dom som pålegger Leverandør innsyn/uthenting av data.

Bindingstid

Tjenesten Filserver innebærer ikke bindingstid utover fakturert periode. Det vil si, dersom det er utstedt faktura for neste måned, så må måneden betales i sin helhet dersom kunden ikke kan vise til at oppsigelsen var sendt inn før fakturering skjedde.